Търговско-промишлена палата между Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC)

ББР е член на Търговско-промишлената палата между  Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC)  от септември 2019 г. Основната функция на палатата е да създава връзки, както между физически лица, така и между компании, с цел развитие и укрепване на общи бизнес интереси и бизнес между страните в Централна и Източна Европа и Сингапур.

Организацията подпомага и насърчава бизнеса, търговията, инвестициите, финансите, услугите, промишлеността, икономическите и търговските интереси, както и си сътрудничи с подходящи организации, органи и сдружения в Сингапур и региона. CEEC популяризира интереса на предприятията от ЦИЕ в Сингапур и региона. На членовете се предоставя подкрепа под формата на дискусионни форуми, семинари, работни срещи, бизнес разговори, и различни бизнес и социални събития.

 

         

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster