Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

ББР е член на ELTI от 2006 г. Организацията е създадена под името ISLTC през юни 2001 г. с цел сътрудничество и обмяна на информация и ноу-хау между сродни по рода си институции  в рамките на Европейския съюз, специализирани в дългосрочното кредитиране с цел подобряване и увеличаване на съответните им съвместни дейности. През 2012 г., с цел разширяване на дейността и осигуряване на устойчиво представителство на ниво ЕС, клубът ISLTC е преструктуриран и прераства в Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI).

http://www.eltia.eu

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster