Годишна среща на акционерите на ЕИФ

Годишна среща на акционерите на ЕИФ

25 октомври 2019 г.

Българската банка за развитие бе домакин на Годишната среща на миноритарните акционери на Европейския инвестиционен фонд, която се проведе на 24 и 25 октомври 2019 г. в София. В стратегическия диалог по общи приоритети участваха представители на ЕК, ЕИБ, ЕИФ и висши мениджъри на 26 частни и публични финансови институции от 16 държави. 

Във фокуса на вниманието бе разширяването на ролята на финансовите инструменти в новия програмен период 2021-2027 година. Обсъдиха се още достъпът до гаранцията по програмата „Invest EU“ и ролята на националните насърчителни банки, стълбовата оценка, финансовото участие на държавите-членки и перспективите за бизнес развитие на Фонда. 

„Преди 4 години, когато бе създаден Европейският фонд за стратегически инвестиции, имаше много критици, защото беше иновационен финансов инструмент“, каза депутатът в Европейския парламент Ева Майдел, която бе сред участниците във форума. Днес става ясно, че ЕФСИ е устойчиво решение, довело до увеличение на БВП на ЕС с 0,9% и до създаване на допълнителни 1,1 млн. работни места. „Затова ще продължим тази формула и от 2021 година в европейския бюджет, като Програмата “InvestEU” ще бъде водещият инструмент за подкрепа на инвестициите на ЕС“, допълни Майдел, която бе докладчик за групата на ЕНП по доклада за прилагането на ЕФСИ.

25% от средствата по “InvestEU” са заделени за прилагащи партньори като националните банки за развитие. Според г-жа Майдел това ще улесни местния бизнес, който може да кандидатства за финансиране директно към тях, вместо към Европейската инвестиционна банка.

Събитието утвърди ролята на ББР като национална банка за развитие пред международните й партньори в годината на нейния 20-и юбилей.

По време на форума е подписано и споразумение между Микрофинансиращата институция „Джобс“ от Групата на ББР и ЕИФ за участие в Програма EaSi за гаранции в подкрепа на микрофинансирането и социалното предприемачество. 

Българската банка за развитие е акционер в ЕИФ от 2003 г, когато е подписано и първото гаранционно споразумение между банката и Фонда. 

Групата на ББР има няколко успешни съвместни програми с ЕИФ: микро-финансиране по Програма „Прогрес“, контра-гаранция по Програма „КОСМЕ“/План „Юнкер“ за ББР и Националния гаранционен фонд, гаранция за Микрофинансиращата институция „Джобс“ по Програма „Прогрес“ и участие в Инициативата SIA (Social Impact Accelerator).

Мажоритарни акционери на ЕИФ са ЕИБ с 58,53 % от капитала и ЕС, представляван от ЕК, с 29,71%. Миноритарният дял от 11,76% се държи от 34 финансови институции от публичния и частния сектор, сред които и ББР.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster