Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Вие декларирате, че имате платени осигурителни вноски във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате.

Банката проверява това обстоятелство в регулирано достъпна база данни на НОИ/НАП. Данните ще се предоставят на банката дистанционно, след като дадете писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster