Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задължения

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?
Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.

Виж още ➔
Какви са документите за служители в неплатен отпуск?

Какви са документите за служители в неплатен отпуск?

Как мога да си извадя справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад?
Има ли образец на декларация за излизане в неплатен отпуск вследствие на пандемията?

Има ли образец на декларация за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя ми?

Виж още ➔
Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Виж още ➔
Какви са документите за самоосигуряващи се лица?

Какви са документите за самоосигуряващи се лица?

Има ли образец на документa, който удостоверява регистрацията ми като самоосигуряващо се лице?
Документът за регистрация и Декларацията за прекъсната дейност на самоосигуряващи се лица един и същ документ ли са?
Какви са критериите за установяване на спад от 20% в доходите?

Виж още ➔
Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Виж още ➔
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, с изпитателен срок или на непълен работен ден?

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, с изпитателен срок или на непълен работен ден?

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, с изпитателен срок или на непълен работен ден?

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster