Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на Р България.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster