Попълнете декларации по образец и подгответе необходимата документация

Попълнете декларации по образец и подгответе необходимата документация

Къде: Агенция по вписванията

Как: В зависимост от правната форма, която сте избрали, следва да подготвите различен набор от документи, да попълните съответните декларации и да заплатите определени такси, както следва:
•    За Едноличен търговец (ЕТ)
•    За Дружество с ограничена отговорност (ООД) и Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
•    За Акционерно дружество (АД) и Еднолично акционерно дружество (ЕАД) 
•    За Събирателно дружество (СД)
•    За Командитно дружество (КД)

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster