Вписване

Вписване

Къде: Агенция по вписванията

Как: Подготвените документи и попълнени декларации се подават за вписване. Обработката им отнема между 2 и 3 работни дни. Те могат да се подадат на ръка или онлайн, ако разполагате с електронен подпис.

Добър вариант е да упълномощите адвокат да подаде документите онлайн, тъй като процедурата си има особености и рискове. Непознаване на правилата може да забави регистрацията на фирмата или да се наложи заплащането на нова държавна такса.
При подаване на документи онлайн таксата е 2 пъти по-ниска, отколкото при подаване на място в Агенцията по вписванията.
Когато фирмата бъде вписана, тя получава служебно единен идентификационен код (ЕИК). Той е 9-цифрен уникален номер и служи за нейната идентификация.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster