Запазете име

Запазете име

Къде: Агенция по вписванията

Как: Попълнете заявление по образец (+линк). Можете да проверите дали името, което сте избрали, не е заето тук. Когато подадете заявление за запазване, то се отразява незабавно в Търговския регистър (ТР) и регистъра на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел). Правото на регистрация може да се упражни в срок от 6 месеца от запазване на наименованието. В този период липсва възможност друг търговец или ЮЛНЦ да се впише под същото наименование или фирма. Запазването има действие върху цялата територия на страната.

Колко струва: Таксата за запазване на фирма се определя Тарифа за държавните такси (чл. 16в) и към момента е в размер на 40 лв., а в случай че се подаде по електронен път – 20 лв.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster