Въвеждаща част

Въвеждаща част

  • Представяне на бизнес идеята
  • Фирмен профил: наименование; година на регистриране; правен статут (ООД, АД или друг); предмет на дейност; отрасъл и подотрасъл; позиция на пазара; от кога съществува; координати; обслужваща банка и банкови сметки; форма на управление; информация за собствениците - опит и експертиза
  • Финансова информация: структура на капитала; инвеститори; активни и пасивни акционери; регистрация на фондовата борса; задължения; имущество
  • Организационна структура и управление: брой служители в миналото и днес; членове на борда на директорите и тяхната функция; органиграма
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster