Кога трябва да се осигуряваме и за какво?

Кога трябва да се осигуряваме и за какво?

При всички случаи, когато се извършва трудова дейност, законът ни задължава да се осигуряваме за социални и здравни рискове. При стартирането на бизнес и регистрацията му е необходимо да изберете вариант за социално и здравно осигуряване. В зависимост от основанието, на което се полага труд, осигуряването възниква от деня на започването на работата по съответното правоотношение (трудово, без трудово, служебно, възникнало в резултат на избор или на основание специален закон, др.).

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:

  • фонд "Общо заболяване и майчинство" - за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;

  • фонд "Пенсии"- за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

  • фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" - за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

  • фонд "Трудова злополука и професионална болест" - за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;

  • фонд "Безработица" - за безработица.

Осигурителният доход може да варира от минималния до максималния осигурителни прагове, които се определят всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2023 година неговият размер е между 710 лв. и 3 400 лв. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster