ЕТ (Едноличен търговец)

ЕТ (Едноличен търговец)

Ако решите да създадете своя бизнес като едноличен търговец (ЕТ), вие носите пълна отговорност за дълговете и данъците на вашата компания

ЕТ е физическо лице, на което законът предоставя качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо се лице“ и като такова е длъжен да внася както осигуровки, така и данъци.

За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно.
Ако осъществява дейност, която попада в категория на патентните дейности, едноличният търговец дължи патентен данък при две условия:

  • Oборотът му за предходната година не превишава 50 000 лв.;

  • Не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

  • В зависимост от типа на бизнеса, при ЕТ са възможни 2 режима на данъчно облагане. Първият е съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с 15% от реализираната печалба. Вторият е съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с патентен данък, който се определя съобразно вида патентна дейност (съгласно Приложение № 4 от ЗМДТ).

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster