Как да изберете правна форма на бизнеса си?

Как да изберете правна форма на бизнеса си?

Дали ще бъдете ЕТ „Иван Иванов“, „Иванови“ АД или „Иван и СИЕ“ ООД зависи от вашата дейност, капитал, цели, съдружници, данъчно облагане и т.н.

Обмислете следните въпроси:

  • Самостоятелно ли ще работите или в съдружие? Ако ще извършвате търговска дейност самостоятелно, най-подходящо е да регистрирате ЕТ, ЕООД или ЕАД. Ако ще имате съдружници обаче подходяща правна форма за вас ще ООД, СД, АД, КД или КДА;

  • С какъв капитал разполагате? Ако не разполагате с много средства, изберете ЕТ, ООД/ ЕООД, СД или КТ. За ЕТ, СД и КД няма изискване за минимален капитал при учредяването. За учредяване на ООД / ЕООД се изисква символичен минимален капитал - 2 лв. Ако сферата и мащабите на дейността изискват по-голямо капиталово вложение (над 50 000 лв.), по-добре е да изберете АД или ЕАД;

  • Каква отговорност можете да поемете? Като търговец може да носите неограничена, ограничен и/или солидарна отговорност за формиран дълг на вашето дружество;

    • При неограничената отговорност отговаряте с цялото си лично имущество до размера на несеквестируемата част (определен от закона праг, който да осигури минимален доход на лицето). Такава отговорност има при ЕТ, СД и при неограничено отговорните съдружниците в КД и КДА;

    • При ограничената отговорност всеки съдружник е отговорен за задълженията на фирмата до размера на неговата вноска в капитала на фирмата. Пример за дружества с ограничена отговорност са ООД, ЕООД, ЕАД и част съдружниците в КД и КДА.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster