Одобрените кредити по двете гаранционни програми на ББР са близо 305 млн. лв.

Одобрените кредити по двете гаранционни програми на ББР са близо 305 млн. лв.

Близо 305 млн. лв. са одобрили търговските банки по двете гаранционни програми в подкрепа на бизнеса и физическите лица, които управлява Българската банка за развитие (ББР). Това показват данните към 8 февруари т.г.

1 311 е броят на потвърдените за гарантиране бизнес кредити на обща стойност близо 164 млн. лв. Средният размер на заемите е 124 965 лв. Най-сериозен продължава да е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подкрепените са също фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.

Въпреки че по програмата вече могат да се финансират големи предприятия, все още сред подкрепените са само микро-, малки или средни фирми. Най-голям е делът на малките предприятия – 51%. Втори са микропредприятията с 29 на сто, а последно място заемат средните предприятия с дял от 20%.

ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 9 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент и възможност за гратисен период до 3 години.
Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и ОББ.
47 841 е броят на физическите лица, кандидатствали за безлихвени кредити по данни на търговските банки. 33 178 са получили одобрение, а други 1 930 се разглеждат в момента. Общата стойност на одобрените заеми е малко близо 144 млн. лв. Средният размер е 4 337 лв.

ББР гарантира заеми до 6 900 лв., включително за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни.
Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Партньори по програмата са 12 търговски банки. С тях ББР сключи гаранционни споразумения за близо 168 млн. лева.

8 от банките партньори продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. Общинска банка, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК и ОББ вече са изчерпали лимитите си по програмата и не приемат заявления по нея. Сроковете за кандидатстване и по двете програми е удължен до юни 2021 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster