Информация относно Националната програма за енергийна ефективност

Информация относно Националната програма за енергийна ефективност

Българска банка за развитие напомня, че сключването на нови договори по Програмата е преустановено

Във връзка с многократни запитвания от сдружения на собственици за сключване на договори за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Българска банка за развитие АД отново заявява, че съгласно указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от месец януари 2016 година е преустановено сключването на нови договори по Програмата.

Указанията са в съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерски съвет № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление на Министерски съвет № 18 от 02.02.2015 г. Към документа е приложен списък със 137 сгради, одобрени по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., за които по изключение и с приоритет следва да бъдат сключени нови договори за целево финансиране по НПЕЕМЖС. По тази причина в регистъра на ББР АД има сдружения, с които са сключени договори след януари месец 2016 година.

Информация относно приоритетно сключване на нови договори за целево финансиране на жилищни сгради, одобрени по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. може да намерите тук.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster