Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

ББР с образователна програма за стойността и значението на културното наследство

По повод 140-ата годишнина от обявяването на София за столица на страната Българската банка за развитие стартира кампания, посветена на опазването на архитектурното и историческото й наследство.
Инициативата е насочена към ученици от гимназиалния курс и включва открити уроци и исторически турове, посветени на изграждането на новата българска столица след Освобождението. Акцентът е върху културните и архитектурните паметници, създадени през 19-ти и първите десетилетия на 20-ти век. Осъзнаването и отношението към това наследство трябва да бъде възпитавано още от училищните години, за да може да бъде оценено и съхранено от следващите поколения.
През 2018 г. ББР проведе кампанията “Как София се превръщаше в европейски град“, за да припомни приноса на първия архитект на новата столица – Антонин Колар, и провокира голям обществен интерес. Новата инициатива е своеобразно нейно продължение. С усилията и ентусиазма на първостроителите София се превръща от ориенталско село в европейски град за няколко десетилетия и въпреки историческите перипетии през 20-век до днес оцеляват множество архитектурни и културни паметници от тази епоха. Тяхната историческа и архитектурна стойност младите хора ще могат да осъзнаят чрез специално подготвената програма от Регионалния исторически музей – София. Експертите от музея са разработили и специален модул за младежите от училищата по изкуства, които след участието си в програмата ще рисуват избрани от тях културни паметници, а през есента ще имат възможност да ги покажат в изложба.
През последните години темата за опазването на паметниците на културата е постоянно във фокуса на общественото внимание, но въпреки това българските градове губят огромна част от ценното си архитектурно наследство. Изоставят се и се рушат стотици сгради с впечатляващи архитектурни стилове, изоставени са старите квартали, които могат да бъдат превърнати в туристически атракции. Може ли тяхното съхранение и възраждане да се превърне в кауза за следващите поколения, които да видят например потенциала им за създаването на творчески индустрии, заетост и работни места? През 2016 г. София беше включена в Топ 10 от градовете в Европа по доход, генериран от културни индустрии – един от най-бързо развиващите се сектори в модерното общество.
Информационно-образователната кампания на Българската банка за развитие цели това културно наследство да бъде оценено от младите хора и използвано за този нов и бързо развиващ се сектор в съвременната икономика. БРР планира и разработването на нов банков продукт, който липсва на нашия финансов пазар и подкрепя развитието на творческите и креативните индустрии у нас.
Образователната програма „Моята европейска София“ се осъществява със сътрудничеството на Регионалния исторически музей на София.

Назад
Други
  • Близо 80 млн.лв. одобриха търговските банки по програмата на ББР за безлихвено кредитиране

    Близо 80 млн. лв. са одобрените искания от търговските банки за кредит по антикризисната програма за безлихвено кредитиране на физически лица. Това показват последните данни на Българската банка за развитие. Исканията за отпускане на заем вече надхвърлят 30 500, като почти 19 000 вече са получили одобрение.

    Виж повече
  • Он-лендинг програмите на ББР еволюират

    Банката за развитие е реализирала 15 програми за индиректно финансиране чрез 20 търговски банки и 15 небанкови финансови институции в страната от учредяването си до момента. С тях са сключвани договори за финансиране и гарантиране на обща стойност над 1.7 млрд. лева. Чрез програмите са подкрепени близо 10 000 български малки и средни предприятия.

    Виж повече