Програма за финансиране на лечебни заведения за болнична помощ

Оборотно и/или инвестиционно финансиране за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги.

Инвестиционни или оборотни кредити

Размер на кредита до 5 млн. лв.

Mаксимален срок до 10 години

Допустими разходи

ОБОРОТНО ФИНАНСИРАНЕ

✔ За покриване на признати, документално обосновани, разходи с ДДС, включително погасяващи задължения към контрагенти и доставчици.

ИНВЕСТИЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ

До 90% без ДДС от размера на инвестицията за:
✔ Придобиване на дълготрайни материални активи, пряко свързани с дейността на болницата, в това число специализирана медицинска техника;
✔ Договорени строителни и ремонтни дейности;
✔ Съфинансиране при инвестиционни намерения, свързани с осигурено публично или национално финансиране и др.

Допустими разходи

Запазете час за онлайн консултация

Свържете се с нас, ако искате да запазите час за онлайн консултация с наш експерт.

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster