Българската банка за развитие предоставя финансиране за фотоволтаични централи

07.10.2021 Българската банка за развитие предоставя финансиране за фотоволтаични централи

Новата програма на банката е за малки мощности и е в подкрепа на зелените политики за намаляване на въглеродния отпечатък

Българската банка за развитие ще финансира изграждането на фотоволтаични централи за нуждите на бизнеса. Новият финансов продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от цената на тока у нас и в Европа, и повишеното търсене на електроенергия. Превключването на бизнеса към слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

ББР ще кредитира мощности под 1 МW/p, като чрез отпусканите заеми фирмите да намалят сериозно енергийните си разходи. Внедряването на соларни инсталации има както икономически, така и екологични ползи.

Условието е компаниите да са микро-, малки или средни предприятия, a заемите ще са със срок до 15 години. Фотоволтаичните системи, които ББР ще финансира, могат да бъдат за производство, което да покрива нуждите от ток, а също и за продажба.

Банката си поставя като дългосрочна цел подпомагането на зеления преход на националната икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество. Изграждането на мощности за зелена енергия е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

Повече за продукта вижте ТУК

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster