Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Продукти

 • Свободен ресурс

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие предлага свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране, предоставен от Немската банка за развитие KfW

  Виж повече
 • Програма КОСМЕ+

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие разширява обхвата на своята програма за индиректно финансиране КОСМЕ+. От нисколихвено и дългосрочно финансиране, комбинирано с гаранция от ББР и Европейския инвестиционен фонд, вече ще могат да се възползват микро-,малки и средни предприятия – клиенти както на търговските банки, така и на небанковите финансови институции. Те ще имат достъп до кредити и банкови гаранции в размер до 150 000 евро с до 10-годишен срок за издължаване при максимален лихвен процент 3М Euribor +5,7%.

  Виж повече
 • Он-лендинг програма Лизинг Лайн

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие (ББР) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР в нейната нова програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България „ЛИЗИНГ ЛАЙН“ (Програма „ЛИЗИНГ ЛАЙН“).

  Виж повече
 • Он-лендинг програма НАПРЕД

  Он-лендинг финансиране

  Партньорска програма на ББР за индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес

  Виж повече