Изменения в указанията по Националната програма за енергийна ефективност

Изменения в указанията по Националната програма за енергийна ефективност

Българска банка за развитие прави следните изменения и допълнения в Указанията към общините, областните управители и сдруженията:

  • Всяко заявление за сключване на анекс към договор за целево финансиране, освен стандартните документи, следва да бъде окомплектовано с потвърждение от МРРБ за наличен финансов ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • Всяко заявление за усвояване на средства по Фаза 2, освен стандартните документи, следва да бъде окомплектовано с попълнена, подписана и подпечатана Декларация за допустимост на дейностите и разходите по сграда.

Промените са във връзка с ПМС №29/26.01.2017 г. за изменение на ПМС №18/2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Образците на актуализираните документи са публикувани тук

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster