search-icon
продукти

Продукти

Оборотен кредит за суровини и материали

Българска банка за развитие предлага на малките и средни предприятия нов продукт за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основни стоки и услуги. Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение. Програмата на ББР е отворена за фирми от всички сектори. Условието е да са жизнеспособни предприятия, като са допустими и компании с по-нисък кредитен рейтинг.

Виж още ➔

Енергийна подкрепа

Българската банка за развитие разработи нов продукт за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на електроенергията. Банката им предоставя възможност да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 г. Фирмите могат да кандидатстват за финансиране на бъдещи плащания и неплатени фактури. Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност (след приспадане на компенсацията от държавата) на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стойността на съответната фактура. Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лв., а...

Виж още ➔

Подкрепа за розопреработване

Българската банка за развитие създаде специален продукт с преференциални условия за българските розопреработватели. Целта на финансирането е подкрепа на сектора, преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и облекчаване на проинфлационния натиск.

Виж още ➔

Програма „Подкрепа за туризма“

Българската банка за развитие стартира нов продукт, насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси - хотелиерския и ресторантьорския. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки, средни и стартиращи компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни.

Виж още ➔

Нова програма на ББР с гаранция от Паневропейския гаранционен фонд

ББР представя три нови нишови продукта на българския пазар, насочени към малкия и средния бизнес, сектора на творческите и креативните индустрии и стартиращите компании в производството. Програмата е в партньорство с Паневропейския фонд и е с обем 40 млн. евро, като чрез нея ББР ще може да отпуска директни заеми с още по-облекчени условия.

Виж още ➔

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MWp за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster