search-icon

Финансова подкрепа за пострадали от Covid

Програма "Възстановяване"

През месец май 2020 г. Министерският съвет одобри и възложи за изпълнение на ББР „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“.

Виж още ➔

Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., които имат поне 3 месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстване за кредит.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster