Целеви групи

Целеви групи

За микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения за подпомагане по европейски или национални програми:

  • Одобрени за подписване на договор - финансиране до 100% на разходите без ДДС
  • Подали проектни предложения или включени в списъка на чакащите, но към момента на подписване на договор за кредит все още не са подписали договор за безвъзмездна финансова помощ - финансиране до 85% на разходите без ДДС
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster