Обезпечения

Обезпечения

ММСП, одобрени за подписване на договор за подпомагане:

  • Първи по ред особен залог в полза на ББР върху вземанията на кредитополучателя по сключения административен договор за предоставяне на БФП.
  • Първи по ред особен залог върху предмета на инвестицията (ДМА).

* Допуска се одобрение и подписване на договор за кредит преди подписване на договор за подпомагане по процедурата, за която се кандидатства. Предоставянето на подписан договор за подпомагане по процедурата, за която се кандидатства, е условие за усвояване на кредита.

За ММСП, включени в списъка на чакащите (резерви):

  • Първи по ред особен залог върху предмета на инвестицията (ДМА). 
  • Допълнително обезпечение, приемливо съгласно правилата на банката.
  • В случай че ММСП подпишат договор за подпомагане, следва да бъде учреден залог върху БФП в полза на банката.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster