Он-лендинг финансиране

Он-лендинг финансиране

Свободен ресурс

Свободен ресурс

Свободен ресурс, предназначен за финансиране чрез банки-партньори и небанкови финасови институции.

Виж още ➔
Програма "БРОД" за дългосрочно финансиране на малки и средни предприятия

Програма "БРОД" за дългосрочно финансиране на малки и средни предприятия

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране за малки и средни предприятия чрез обслужващи ги търговски банки и небанкови финансови институции - партньори на ББР. Бюджетът на Програмата е 20 млн. евро с възможност за увеличаване с още 20 млн. евро при успешно пласиране на първоначално одобрения ресурс.

Виж още ➔
Он-лендинг програма "ОЛ / 4 / МСП"

Он-лендинг програма "ОЛ / 4 / МСП"

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на лизингови компании в полза на малките и средните предприятия. Стартовият бюджет на „Програма ОЛ/4/МСП“ е 30 млн. евро. Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.

Виж още ➔
Он-лендинг програма "Лизинг Лайн"

Он-лендинг програма "Лизинг Лайн"

Българската банка за развитие (ББР) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР в нейната нова програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България "Лизинг лайн".

Виж още ➔
Он-лендинг програма "КОСМЕ+"

Он-лендинг програма "КОСМЕ+"

Във връзка с разширяването на програмата на ББР за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (Програма "КОСМЕ+"), Българската банка за развитие отправя покана до търговските банки и до финансовите институции, вписани в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции за заявяване на интерес за участие в разпределянето към МСП на осигуреното по програмата финансиране, съгласно оповестените на сайта на ББР рамкови условия.

Виж още ➔
Он-лендинг програма за кредитни кооперации

Он-лендинг програма за кредитни кооперации

Българската банка за развитие отправя покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (кредитните кооперации) за участие в програма за индиректно финансиране.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster