search-icon

Информация по реда на чл.3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на ЕК

„Българска банка за развитие“ ЕАД, в качеството си на инвестиционен посредник, съгласно издаден от Българската народна банка лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, ежегодно публикува информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на клиентски нареждания в зависимост от класа финансови инструменти, както и обобщен анализ на качеството на изпълнение на клиентските нареждания.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster