Документи

Вътрешни правила за категоризиране на клиентите на ББР ЕАД

Вътрешни правила за категоризиране на клиентите на ББР ЕАД

Виж още ➔
Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Виж още ➔
Правила за предотвратяване конфликт на интереси

Правила за предотвратяване конфликт на интереси

Виж още ➔
Общи условия, приложими към дейността на ББР в качеството й на инвестиционен посредник

Общи условия, приложими към дейността на ББР в качеството й на инвестиционен посредник

Виж още ➔
Информация относно финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

Информация относно финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

Виж още ➔
Информация по реда на чл.3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на ЕК

Информация по реда на чл.3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на ЕК

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster