Вътрешни правила за категоризиране на клиентите на ББР ЕАД

Настоящите правила имат за цел да определят начина, по който Българска банка за развитие в качеството й на инвестиционен посредник, извършва категоризиране на клиентите си, в съответствие със Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Директива 2014/65/ЕС на ЕП и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти (Директива 2014/65/ЕС) и актовете по тяхното прилагане.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster