Проектно финансиране

Проектно финансиране

В допълнение към стандартния набор от финансови инструменти, Българска банка за развитие предлага проектно финансиране за инвестиционни проекти в България. Кандидати могат да бъдат както новосъздадени проектни дружества, така и съществуващи дружества с кредитна и финансова история.

В зависимост от размера на конкретен проект и при необходимост, ББР разполага с капацитета да организира синдикиране или външно съфинансиране на кредита с други финансови институции, включително ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Основен елемент при оценяването на потенциални проекти е възможността на проекта да генерира парични потоци, достатъчни за обслужването на предоставеното финансиране и нормалната експлоатация на проекта.

Условията на подобен тип финансиране се формират съобразно спецификата на всеки един проект. За първоначално разглеждане на проектни предложения е нужно да бъде представена следната документация:

  • Подробен бизнес план, съпроводен с детайлен финансов модел на проекта (парични потоци)
  • Документация относно правния, данъчния и финансов статут на кредитополучателя и проектния спонсор (инвеститор)
  • Всички необходими разрешителни, лицензи, договори и други приложими документи свързани с изграждането и експлоатацията на проекта

За повече информация, свържете се с нас на: projects@bdbank.bg

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster