Оповестяване на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19

Оповестяване на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19

В резултат на влошената икономическа конюнктура Европейският банков орган издаде насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02). На 10 април 2020 г. бе оповестено решението на Управителния съвет на Българска народна банка за приемане на предлагания от Асоциацията на банките в България „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения от банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положени във връзка с пандемията от COVID-19” (частен мораториум). В обхвата на частния мораториум попадат експозиции към кредитополучатели, които до 3 месеца преди обявяването на извънредно положение (13 март 2020 г.) са били обслужвани без просрочие или с просрочие не повече от 90 дни). Българска банка за развитие се присъедини към този мораториум, като предостави на клиентите си механизми за предоговаряне по него.

Информация за кредити и аванси, предмет на законодателни и частни мораториуми можете да намерите в по-долу:

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster