Energy efficiency concept. Man demonstrating scheme with icons, closeup

Соларна енергия за домакинства

Отворена покана

 

Българската банка за развитие отправя покана до търговските банки за участие в нова гаранционна схема за предоставяне на портфейлни гаранции към финансови посредници, покриващи частично кредитен риск по отпусканите кредити. Програмата е насочена към физически лица за мостово финансиране на инвестиции по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ на Министерство на енергетиката.

Мярката цели да помогне на домакинствата да заменят досегашния си неефективен източник на топлинна енергия на твърдо гориво (печка, котел, камина или друг) с възобновяем. Гражданите ще могат да получат целево мостово финансиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, както и за необходимите системи за съхранение на електричество (батерии). По програмата ще бъдат отпускани и заеми до 3 хил. лв. за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

Подробно описание на програмата в подкрепа на домакинствата, в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, ще намерите тук.

При интерес за включване в схемата, в срок до 26 октомври търговските банки следва да подадат заявление за интерес, както и придружаващата го документация с актуализирано приложение №4 - тук

Запознайте се с основните критерии за избор на банки-партньори.

Свържете се с нас

externalprogrammes@bdbank.bg

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster