search-icon

Информационен портал Invest EU

Програма InvestEU е планирана като основен инструмент на Европейската комисия, който ще постави акцент върху устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите. Периодът й на действие ще е 2021 – 2027 г., а основната цел - подкрепа на инвестиции и осигуряване на достъп до финансиране за стимулиране на възстановяването, екологичния растеж, заетостта и благосъстоянието в цяла Европа.

ББР стартира пазарни консултации за участие в Програмата InvestEU

Консултациите са насочени както към потенциалните финансови посредници като търговски банки, лизингови компании и небанкови финансови институции, така и към заинтересованите кредитополучатели. Проучването ще се проведе до 15 юни, като целта му е да отчете пазарното търсене и да спомогне за структурирането на подходящите инструменти.

Вижте повече

Въпросник за раздел "Устойчива инфраструктура"

За провеждане на пазарни консултации за структуриране на гаранционен финансов инструмент по програма InvestEU
Участниците в пазарното проучване следва да попълнят въпросниците до 15 юни и да ги изпратят на e-mail: investEU@bdbank.bg

Изтеглете въпросника оттук

Въпросник за раздел „МСП“

За провеждане на пазарни консултации за структуриране на гаранционен финансов инструмент по програма InvestEU
Участниците в пазарното проучване следва да попълнят въпросниците до 15 юни и да ги изпратят на e-mail: investEU@bdbank.bg

Изтеглете въпросника оттук
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси