search-icon

Регистър COVID - лимити на търговските банки

Търговска банка Договорен лимит Потвърдени за гарантиране от ББР средства Брой кредитополучатели
Банка ДСК ЕАД 96000000 14777746,15 129
Инвестбанк АД 20000000 2864000 13
Търговска банка Д АД 2000000 0 0
УниКредит Булбанк АД 280000000 70231816,41 596
Алианц Банк България АД 50000000 5302000 23
Обединена българска банка АД 80000000 0 0
Първа инвестиционна банка АД 96000000 42085162,56 163
Юробанк България АД (Пощенска банка) 136000000 66155485,05 400
Българо-американска кредитна банка АД 35000000 28677374,9 134
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси