search-icon

Регистър COVID - лимити на търговските банки

Резултати (1 - 8)

Търговска банка Договорен лимит Потвърдени за гарантиране от ББР средства Брой кредитополучатели
Банка ДСК ЕАД 80000000 59441365,56 402
Инвестбанк АД 20000000 6134000 17
УниКредит Булбанк АД 160568905,54 136878199,14 980
Алианц Банк България АД 40000000 15496000 40
Обединена българска банка АД 60000000 29802302,64 36
Първа инвестиционна банка АД 96000000 129069702,17 317
Юробанк България АД (Пощенска банка) 158000000 183582162,4 613
Българо-американска кредитна банка АД 61000000 66531934,85 222
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster