search-icon

Регистър COVID - лимити на търговските банки

Резултати (1 - 9)

Търговска банка Договорен лимит Потвърдени за гарантиране от ББР средства Брой кредитополучатели
Банка ДСК ЕАД 96000000 22769286,58 190
Инвестбанк АД 20000000 4024000 14
Търговска банка Д АД 2000000 0 0
УниКредит Булбанк АД 280000000 107050058,59 907
Алианц Банк България АД 40000000 8288000 27
Обединена българска банка АД 80000000 661070,54 1
Първа инвестиционна банка АД 96000000 67970148,93 222
Юробанк България АД (Пощенска банка) 136000000 102954965,84 484
Българо-американска кредитна банка АД 45000000 40372354,63 166
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси