search-icon

Регистър COVID - лимити на търговските банки

Резултати (1 - 9)

Търговска банка Договорен лимит Потвърдени за гарантиране от ББР средства Брой кредитополучатели
Банка ДСК ЕАД 96000000 18342369,15 165
Инвестбанк АД 20000000 2864000 13
Търговска банка Д АД 2000000 0 0
УниКредит Булбанк АД 280000000 107489249,44 853
Алианц Банк България АД 50000000 6174000 25
Обединена българска банка АД 80000000 661070,54 1
Първа инвестиционна банка АД 96000000 59331648,93 205
Юробанк България АД (Пощенска банка) 136000000 86317329,9 447
Българо-американска кредитна банка АД 35000000 34284061,35 149
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси