Оборудване на компютърна зала в ДДЛРГ „Асен Златаров“

 

Българска банка за развитие подкрепя приложението на съвременни технологии в образователния процес и възможността за равен старт на всички деца. Следвайки тази концепция, ББР реши да спомогне за оборудването на компютърна зала в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“, гр. Враца, дарявайки шест компютъра в комплект с монитори, мишки и клавиатури. 

В дома живеят 80 деца на възраст от 7 до 18 години – ученици, които имат нужда от достъп до компютри както в помощ на образователния процес, така и с цел придобиване на компютърна грамотност, необходима за успешната им интеграция извън защитена среда.

Дом за деца "Асен Златаров", гр. Враца е с близо 50-годишна история. През годините институцията е дала подслон на стотици деца, като от 2001 г. тече процес на реформа в домовете за деца, с една основна цел –деинституционализиране на децата т.е. преход от дейности по отглеждане и възпитание на децата в дома към дейности по организиране и предоставяне на социални услуги в общността, като алтернатива на институционалния престой и грижа. В унисон с тази идея, ДДЛРГ "Асен Златаров" обособява Защитено пространство, в което живеят шест деца. Следващата стъпка е откриване на социална услуга – Преходно жилище, в която младежите над 16 години ще се подготвят за самостоятелен живот.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster