Подкрепа за Дом за деца „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“, с. Нови хан

 

Дом за деца „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“ е една от институциите, които Българска банка за развитие традиционно подкрепя. Регулярно в банката се провеждат вътрешни кампании с цел набиране на средства за неотложните нужди на децата и младежите, живеещи в дома и защитените жилища в с. Якимово.

Домът, известен като „приюта на отец Иван“, досега е помогнал на повече от 1000 души, изпаднали в затруднение. Голяма част от тях са сираци или деца от домове, които след навършване на пълнолетие остават на улицата без подслон и поминък. Стремежът на отеца е да ги подпомогне да се интегрират в обществото и да водят пълноценен живот.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster