Теодора Пешева

Кариерата на Теодора Пешева в банковия сектор започва преди 31 години. Ръководила е корпоративното банкиране в ОББ и Търговска банка на Гърция (Емпорики Банк България). В продължение на 10 години е била и ръководител на отдел „Големи корпоративни клиенти“ в Банка ДСК.

В ББР работи от април 2023 г., управлявайки дейността в сегмента на корпоративните клиенти. Тя участва активно в кредитния процес на банката и отговаря за постигане на бюджетните й цели.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster