Мини конференция  „Дялови инвестиции в инфраструктура и иновации в „3 морета“

Мини конференция „Дялови инвестиции в инфраструктура и иновации в „3 морета“

Възможностите за дяловите инвестиции в инфраструктурата на региона на „3 морета“ е темата на миниконференцията, домакинствана от Българска банка за развитие на 13 юни 2022 в хотел „Хаят“.  

Тя е насочена към представителите на застрахователни и пенсионни дружества, финансовите посредници  и фондовете за рисков капитал у нас, които ще могат да се запознаят с инвестиционната политика на фонд “Три морета” и принципите на дейността на фонда, както и да дискутират с представители на Фонда въпроси по преимуществата на инфраструктурния клас финансови активи и възможностите за портфейлни инвестиции в основните сектори за финансиране по инициативата – енергетика, транспорт и дигитализация.

Събитието ще бъде открито от националния координатор  на инициативата „3 морета“ и министър на иновациите и растежа Даниел Лорер, изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев и председателя на Комисията за финансов контрол Бойко Атанасов. В него ще вземат участие Джо Филипс и Дорин Александру-Бадеа от Amber Infrastructure Ltd. – косултант на Инвестиционния фонд „Три морета“ (3SIIF), представители на комисиите за финансов надзор на България и Румъния и на Българската асоциация за частен и рисков капитал (BVCA).

Конференцията, модерирана от главния икономист на ББР Илия Лингорски, е  фокусирана върху възможностите, които се откриват пред институционалните инвеститори да вземат участие в ползите от възстановяването и развитието на региона. Значението на сътрудничеството в специфични негови сектори се увеличи в още по-голяма степен след руската инвазия в Украйна.

Форумът в София се провежда броени дни след събитието на Инвестиционния фонд на Инициативата по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. От 22 до 25 май 2022 г., дискусиите там бяха фокусирани върху енергийната трансформация на региона на Трите морета, търговскиsте потенциал, международните инвестиции, инфраструктурата и възможната цифрова революция.

Инициативата  “Три морета” (3SI) стартира през 2015 г. на ниво на държавните глави на страните като платформа за предоставяне на силна политическа подкрепа за ускорено икономическо развитие и засилено вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество и свързаност между 12 държави-членки на ЕС, граничещи с Балтийско и Адриатическо море и Черно море. Стратегически партньори на Иницативата “Три морета” са Европейската комисия, Германия и САЩ. През юли 2021 г. България беше домакин на Шестата среща на върха и бизнес форум на Инициативата.

Инвестиционният фонд на инициативата Три морета (3SIIF) е инструмент за финансиране на ключови свързващи инфраструктурни проекти в региона на Трите морета. Основната цел на фонда е да инвестира на пазарни принципи в транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура по оста север-юг в страните от Триморието, като съчетае публични финансови ресурси и усилията на националните банки за развитие от региона с частния капитал с цел оптимално споделяне на риска и преодоляване на пазарните дефицити.

Българската банка за развитие е акционер в 3SIIF от 2020 г. По инициатива на България, обявена в София по време на VI Среща на върха през миналата година, ББР работи с останалите банки за развитие-акционери в 3SIIF и със съдействието на Европейския инвестиционен фонд по създаването в близко бъдеще на втори фонд към Инициативата. Инвестиционната политика и дейност на новия фонд ще бъдат фокусирани върху иновационни и високотехнологични проекти и компании от региона с голям потенциал за растеж. Иновационният фонд “Три морета” ще предостави на пенсионните фондове и институционалните инвеститори от региона на Трите морета, от по-развитите икономики на ЕС и на глобалните институционални инвеститори нови възможности за диверсифициран подход към портфейлни инвестиции в активи с висока доходност и потенциал за растеж.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster