Инвестиционният фонд „Три морета“ с първа инвестиция в активи в България – проект за соларна енергия

Инвестиционният фонд „Три морета“ с първа инвестиция в активи в България – проект за соларна енергия

Инвестиционният фонд към инициативата „Три морета“ (3SIIF), в който инвеститор е Българската банка за развитие, е придобил значителен дял в Enery Development GmbH (Enery). Компанията ангажирана в добива на енергия от възобновяеми източници. Тя притежава портфейл от 85MW опериращи активи, от които 50MW в България, както и пайплайн от 2GW за производство на слънчева енергия в България, Чешката република и Словакия, Австрия и Румъния. Enery притежава активи в страната ни от началото на 2020 г., когато придобива най-големият соларен парк у нас – в с.Караджалово. Паркът се простира на 1 000 дка и има инсталирана мощност от над 50MW, достатъчни да захранят 27 000 домакинства.

С фокуса си върху развитието на фотоволтаичния сектор Enery е в съответствие със стратегията на фонда за инвестиции „на зелено“ и е насочена към осъществяването на енергиен преход в региона. Производството на енергия от фотоволтаични източници все още не е широко разпространено в Централна и Източна Европа, въпреки условията с високи нива на слънчево облъчване и наличие на подходящи терени. Очаква се все по-належащите изисквания за декарбонизация на региона да предоставят значителни възможности за инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници в краткосрочен план.

Enery представлява третата портфейлна инвестиция на 3SIIF, като фондът вече е подкрепил всеки един от основните си сектори: транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура. Сред финансираните проекти са полската Cargounit – една от най-големите частни локомотивни лизингови компании в Европа, и Greenergy Data Centers – платформа за центрове за данни, фокусирана върху ЦИЕ.

Инвестицията бе обявена от Amber Infrastructure – ексклузивен инвестиционен съветник на 3SIIF. Фондът към инициативата „Три морета“ не разкрива информация за размера на инвестициите, които прави. Той включва акционери от участващи в регионалната инициатива държави, включително България чрез Българската банка за развитие, която е акционер клас „А“ с парична вноска от 20 млн. евро. Целевият размер на фонда е между 3 и 5 милиарда евро, като очакванията са да генерира инвестиции на обща стойност до 100 милиарда евро. Основната цел са инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг и компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз.

Инициативата „Три морета“ обединява 12 държави-членки на Европейския съюз – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Учредена е на ниво държавни глави през 2015 г. като платформа за сътрудничество между страните, разположени в региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море. Една от основните ѝ цели е да засили икономическата конвергенция между страните от региона и западноевропейските държави чрез развитие на транспортната, дигитална и енергийна инфраструктура и свързаност. Проектът залага на активно партньорство както с Европейската комисия, така и с Германия и САЩ.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster