"Дунав прес“ печата опаковки за фармацията, като работи изцяло със зелена енергия

Русенската печатница "Дунав прес" е наследник на първата съвременна печатница, създадена в българските земи още преди Освобождението.

През 1864 г. Османската империя построява четири печатници в Истанбул, Одрин, Солун и Русе, създавайки основите на държавното книгопечатане.

Преминавайки през различни форми на собственост и техническо обновление, днес  русенската печатница отново е  едно от водещите предприятия в страната, като основният и фокус е производството на картонени опаковки за фармацевтичната индустрия.

Компанията се развива основно на външния пазар, като делът на износа расте всяка година. През 2016 г. той е 20%, през 2017 – 60%, през 2018-г. – над 70%. Печатницата притежава и лиценз за печат на ценни книжа като акции, билети за градски транспорт и за паркиране, с които обезпечава потребностите на регионално ниво в Североизточна България.

С помощта на европейско финансиране "Дунав прес" реализира проекти за обновяване на машинния парк и подобряване на енергийните и ресурсните процеси. Тя е и първата печатница в България, сертифицирана по стандарт ISO 9001 - който удостоверява действаща система за качество и има два сертификата, доказващи отношението на фирмата към опазването на околната среда и енергийната и ефективност - ISO 14001 и FSC и ISO 50001. Тя е една от малкото, които използват изцяло енергия от възобновяеми източници - от вятър или соларни централи.

Инвестициите в последните 3 години са в размер 5 млн. eвро, за което съществена помощ оказва Българската банка за развитие.  

"ББР е нашата основна банка от 5 години и успя да разбере същността на нашия бизнес. От една страна, банката дава възможност за по-дълги срокове на инвестиционното финансиране, което в определени ситуации може да е от решаващо значение. От друга - тя предлага специализирани гъвкави решения като овърдрафт линия, която компанията може да усвои, без да има допълнителни административни утежнения", изтъква предимствата на ББР Николай Алексиев – изпълнителен директор на "Дунав прес" .  

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster