Енергия от слънцето

Производството и употребата на енергия имат огромно влияние върху климата. Около две трети от световните емисии на парникови газове са свързани с изгарянето на изкопаеми горива за енергия.

Изпълнявайки мисията си в подкрепа на българския бизнес, Българска банка за развитие  винаги е насърчавала процеса на трансформация към кръгова икономика, използването на алтернативна енергия и енергоспестяването.

Банката беше сред първите, подкрепили планове с банкови гаранции на фирми за изграждането на соларни паркове като „Мокреш Солар Парк“, „Монтана солар“ „Солар Вълчедръм“ и Соларен парк “България“.

Приемането от МС на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030 г. показва, че визията ни за развитие на сектора в посока алтернативни източници е стратегическа. Ако не бъдат предприети действия в тази посока, финансовият риск и тежките последици могат да причинят спиране на икономическия растеж до 2050 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster