Кариери

Кариери

кариери

Старши юрисконсулт в управление „Правно“

Основни задължения и отговорности:

◾ Осъществява правна подкрепа на функционалните бизнес звена в банката.
◾ Участва в структуриране на сделките за предоставяне на различни форми на финансиране, включително при публични инвестиции и проекти, изготвя пpaвни cтaнoвищa, проекти на договори за финансиране, акцесорни сделки и свързани с тях документи, учредява обезпечения.
◾ Участва в структуриране на продукти и програми за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа и интегрирането му на външни пазари, изготвя образци на договори и други документи за клиентите по продуктите и програмите.

Виж още ➔
кариери

Стажантска програма

Какво предлагаме:

◾ Платен стаж с продължителност до 3 месеца на пълно работно време (в периода юли – октомври 2024 г.);
◾ Референция за работата ви в банката;
◾ Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
◾ Развитие на комуникативни и социални умения.

Виж още ➔
парчета от пъзел

Мениджър връзки с корпоративни клиенти

Основни задължения:
◾ Привличане на нови корпоративни клиенти и развиване на устойчиви професионални отношения с тях;
◾ Разработване и прилагане на целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
◾ Консултира и договаря специфични условия за сделки с корпоративни клиенти, свързани с предоставянето на банково финансиране;

Виж още ➔

Head of Risk Management

Your qualifications and skills:
◾ A university degree in Finance, Economics, or Business Administration. Professional certifications such as CFA, FRM, or PRM are highly advantageous.
◾ A minimum of 5 years of experience in a similar role within the financial sector.
◾ Profound knowledge of financial instruments, markets, asset valuation models, portfolio valuations, and risk assessment models.
◾ Strong understanding of both national and international regulations related to the management of bank assets and liabilities.
◾ In-depth knowledge of the European banking regulatory framework in risk assessment, including relevant regulations and EBA guidelines.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster