Кариери

Кариери

Мениджър връзки с корпоративни клиенти

Мениджър връзки с корпоративни клиенти

Основни задължения: Привличане на нови корпоративни клиенти и развиване на устойчиви професионални отношения с тях; Разработване и прилагане на целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти; Консултира и договаря специфични условия за сделки с корпоративни клиенти, свързани с предоставянето на банково финансиране; Отговаря за изпълнението на количествени и качествени търговски цели; Управлява и развива портфолиото от клиенти; Анализ на финансови отчети на корпоративни клиенти и структуриране на кредитни сделки; Оценява, определя и реализира целите за бизнес растеж; Активно участва в процеса на създаване и развитие на нови продукти и услуги за корпоративни клиенти.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster