пъзел с части, върху които е изобразена икона за човек, идея за екипност

Правен асистент в управление „Правно“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е кредитна институция, която осигурява приоритетно финансиране на малки и средни предприятия с цел подпомагане растежа на българската икономика.

Българска банка за развитие е кредитна институция, която осигурява приоритетно финансиране на малки и средни предприятия с цел подпомагане растежа на българската икономика.

Към настоящия момент търсим кандидат за позицията Правен асистент в управление „Правно“.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага административно и технически дейността на юрисконсултите в управление „Правно“;
 • Подава и получава документи на банката при нотариуси, съдилища, прокуратура, Агенция по вписванията, Регистър на особените залози и други институции;
 • Прави справки по дела на банката в съдилища, арбитражи и съдебни изпълнители;
 • Изготвя проекти на документи (договори, писма и друга кореспонденция);
 • Организира вътрешната кореспонденция и документи в управление „Правно“.

Основни изисквания:

 • Средно образование;
 • Семестриално завършен 3-ти курс във висше учебно заведение по специалността „Право“;
 • Технически умения за работа с MS Office и умения за усвояване на работа с нови програмни продукти и приложения.

В Българска банка за развитие ще имате възможност:

 • Да допринасяте за осъществяване на мисията и целите на банката като основен партньор на малките и средни предприятия в България;
 • Да спомагате развитието на правната функция в банката и нейното ефективно и полезно взаимодействие с другите звена на институцията;
 • Да обогатявате и задълбочавате професионалните и общите си познания;
 • Да бъдете част от мултидисциплинарен правен екип, с възможност за инициативност и самостоятелно постигане на целите;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster