Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР)

През 2009 г. Българска банка за развитие договори 8 млн. евро за финансиране на български малки и средни предприятия от Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Кредитната линия е предназначена за създаване, модернизиране и разширяване на дейността на българските малки и средни предприятия. Отпусканите кредити са с максимален срок 5 години и гратисен период до 18 месеца и финансират оборотен капитал и експортно и пред-експортно финансиране на промишлени или селскостопански предприятия.

През септември 2011 г. ББР подписа втора кредитна линия в размер на 31 млн. евро от Черноморската банка за търговия и развитие. Средствата са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти, оборотен капитал и експортно и предекспортно финансиране.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster