Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

По силата на финансов договор от октомври 2000 г. Българска банка за развитие ползва кредитна линия в размер на 10 млн. евро за дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия. Общият размер на финансираните от заема инвестиции възлиза на близо 21 милиона евро.

През декември 2009 г. ББР сключи втора кредитна линия с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 25 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни кредити на предприятия в България. Средствата от ЕИБ са изцяло усвоени и с тях са финансирани проекти на български компании на обща стойност 63 милиона евро.

През ноември 2016 г. банката подписа трети по ред договор с европейската финансова институция в размер на 150 млн. лв. Средствата се предоставят с подкрепата на ЕС чрез гаранция от ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции), част от Инвестиционния план за Европа – плана „Юнкер“. Това е първият договор по Плана, предоставен от ЕИБ в България. Целта на споразумението е да подобри достъпа на малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация у нас до дългосрочно финансиране при по-изгодни условия.

Част от средствата са използвани за кредитиране на иновативни проекти. Друга част е предназначена за подкрепа на райони с висока безработица, както и в рамките на инициативата за младежка заетост или за проекти на стартиращи компании. Голяма част (минимум 50%) от заема е разпределена чрез банки-партньори или други финансови посредници.

През юли 2023 г. ББР подписа нов договор с Европейската инвестиционна банка в размер на 175 млн. евро за подобряване на достъпа до финансиране за микро, малките и средните предприятия (ММСП) и за дружества със средна пазарна капитализация в България.  За тази цел, в съответствие с плана на Европейския зелен пакт и българската рамка за климата и енергетиката до 2030 г., заемът включва специален прозорец за минимум 20% от средствата, предназначен за инвестиции в областта на климата и проекти за устойчивост на околната среда, със специален акцент върху възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Заемът е предоставен с държавна гаранция на Република България.

http://www.eib.org  

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster