Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW)

Българска банка за развитие, в качеството си на довереник на Министерството на финансите, управлява над 3,5 милиона евро, отпуснати на българската държава от Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW) за срок от 40 години. Средствата се предоставят на избрани търговски банки за краткосрочно и средносрочно финансиране на малкия и среден бизнес.

През 2007 г. ББР сключи договор за кредитна линия под формата на директен заем от Министерството на финансите, финансиран със средства, предоставени от германската страна чрез KfW. По тази кредитна линия ББР предоставя кредитни линии на банки-партньори за финансиране на малки и средни предприятия.

На 27 юли 2010 г. ББР подписа директна кредитна линия за 25 млн. евро с KfW. Финансовият ресурс се използва за пряко кредитиране на малки и средни предприятия и за предоставяне на кредитни линии на търговските банки за целево финансиране на бизнеса. Със средствата се финансират предимно дългосрочни инвестиционни проекти на фирми в България.

През август 2016 г. Българска банка за развитие подписа договор с KfW в размер на 100 млн. евро. Средствата ще се използват за финансиране на съответните мерки за енергийна ефективност и необходими структурни мерки, изпълнявани от малки и средни предприятия в България  в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Заемът е обезпечен с държавна гаранция, съгласно подписано гаранционно споразумение между KfW и Министерството на финансите. Националната програма за енергийна ефективност беше приета с Решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

http://www.kfw.de

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster