Скандинавска инвестиционна банка (НИБ)

През ноември 2004 г. Българска банка за развитие и Скандинавската инвестиционна банка подписаха договор за заем в размер на 10 милиона евро, по който средствата, предоставени от НИБ, ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти от взаимен интерес за Република България и страните-членки на НИБ (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, Литва, Латвия и Естония). Кредитите по програмата се отпускат със срок до 10 години.

През декември 2010 г. се подписа втора кредитна линия между НИБ и ББР за 20 млн. евро. Средствата се използват за финансиране на инвестиционни проекти с участие от страни-членки на НИБ, както и проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници или с опазване на околната среда, директно чрез ББР или непряко чрез търговските банки.

http://www.nib.int

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster