Рейтинг

Рейтинг

Българската банка за развитие е с рейтинг BBB с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch, потвърдена на 19 август 2022 г.

Оценката се базира на добрата капиталова позиция на ББР, високата вероятност и наличието на фискално пространство за подкрепа от страна на собственика – българската държава, стабилното финансиране от международни финансови институции, депозити от държавата, държавни структури и предприятия, както и поддържаната висока ликвидност.

Рейтингът на банката е равен на държавния и практически е най-високият възможен кредитен рейтинг за ББР.

Рейтингът на ББР в развитие

05.10.2021

"BBB" с положителна перспектива Fitch Ratings

01.03.2021

"BBB" с положителна перспектива Fitch Ratings

30.11.2020 г.

“BBB” със стабилна перспектива
Fitch Ratings

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster