search-icon

Индиктивен график с програми на МИР за 2023 г.

Национален план за възстановяване и устойчивост

Продецура: Високи постижения

Бюджет: 118,6 млн. лв.

Кандидатстване: Януари 2023

 

Процедура: ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия (за фирми)

Бюджет: 200 млн. лв. 

Кандидатстване: Февруари 2023

 

Процедура: Кръгова икономика

Бюджет: 180 млн. лв. 

Кандидатстване: Март 2023

 

Процедура: Индустриални зони

Бюджет: 212,5 млн. лв. 

Кандидатстване: Февруари 2023

 

"Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027

Продецура: Разработване на иновации в МСП

Бюджет: 127 млн. лв.

Кандидатстване: Март 2023

 

Процедура: Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите

Бюджет: 117,5 млн. лв. 

Кандидатстване: Второ полугодие 2023

 

Процедура: Внедряване на иновации в МСП

Бюджет: 293,4 млн. лв. 

Кандидатстване: Април 2023

 

Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027

Продецура: Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове

Бюджет: 140 млн. лв.

Кандидатстване: Февруари - март 2023

 

Процедура: Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОПНОИР (2014 - 2020 г.)

Бюджет: 336 млн. лв. 

Кандидатстване: Второ полугодие 2023

 

Процедура: Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса

Бюджет: 49 млн. лв. 

Кандидатстване: Второ полугодие 2023

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster