Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Продецура: Разработване на иновации в МСП

Бюджет: 127 млн. лв.

Кандидатстване: Март 2023

 

Процедура: Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите

Бюджет: 117,5 млн. лв. 

Кандидатстване: Второ полугодие 2023

 

Процедура: Внедряване на иновации в МСП

Бюджет: 293,4 млн. лв. 

Кандидатстване: Април 2023

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster